ردیف شرح خدمات طرح عادی طرح گرافیکی طرح اختصاصی زمان تحویل
1 ست اداری 250.000 تومان 350.000 تومان 500.000 تومان 15 روز کاری
2 کارت ویزیت 25.000 تومان 50.000 تومان 100.000 تومان 3 روز کاری
3 جلد کاتالوگ 400.000 تومان 700.000 تومان 900.000 تومان 15 روز کاری
4 صفحات داخلی کاتالوگ 75.000 تومان 100.000 تومان 150.000 تومان 3 روز گاری
5 پوستر 100.000 تومان 150.000 تومان 200.000 تومان 2 روز کاری
6 بروشور 100.000 تومان 150.000 تومان 200.000 تومان 2 روز کاری
7 بنر استند (بر حسب متراژ) 25.000تومان 35.000 تومان 50.000 تومان 2 روز کاری
8 بنر،فلکس ،استیکر(بر حسب متراژ) 5.000 تومان 15.000 تومان 40.000 تومان 2 روز کاری
9 مجله هر صفحه 75.000 تومان 100.000 تومان 150.000 تومان 10 روز کاری
10 بیلبورد(بر حسب متراژ) 25.000 تومان 35.000 تومان 50.000 تومان 7 روز کاری
11 بسته بندی محصولات 250.000 تومان 350.00 تومان 500.000 تومان 7 روز کاری
12 اوراق اداری 75.000 تومان 100.000 تومان 150.000 تومان 3 روز کاری
13 بنر های تبلیغاتی شبکه های اجتماعی 20.000 تومان 40.000 تومان 70.000 تومان 1 روز کاری
14 اسلاید سایت های اینترنتی 20.000 تومان 40.000 تومان 70.000 تومان 1 روز کاری