ردیف شرح خدمات زمان تحویل تعرفه
1 مدیریت شبکه های اجتماعی - پلن 1 ماهانه 2.000.000 تومان
2 مدیریت شبکه های اجتماعی - پلن ۲ ماهانه 1.200.000 تومان
3 مدیریت شبکه های اجتماعی - پلن ۳ ماهانه 800.000 تومان
4 مدیریت شبکه های اجتماعی - پلن 4 ماهانه 600.000 تومان
5 طراحی استوری ثابت اینستاگرام ( تک ) 1 روز کاری 30.000 تومان
6 طراحی استوری ثابت اینستاگرام ( پکیج 10 عددی ) 2 تا 5 روز کاری 250.000 تومان
7 طراحی پست اینستاگرام ( تک ) 1 روز کاری 30.000 تومان
8 طراحی پست اینستاگرام ( پکیج 10 عددی ) 3 روز کاری 250.000 تومان
9 طراحی پست اینستاگرام – 2 قسمتی ( نمایش پشت سر هم ) 1 روز کاری 30.000 تومان
10 طراحی پست اینستاگرام – 3 قسمتی ( نمایش پشت سر هم ) 5 روز کاری 25.000 تومان
11 طراحی پست اینستاگرام – 5 قسمتی ( نمایش پشت سر هم ) 4 روز کاری 20.000 تومان
12 طراحی پست اینستاگرام – بیشتر از 5 قسمت ( هر قسمت ) 5 روز کاری 15.000 تومان
13 طراحی قالب پست اینستاگرام ( تک ) 1 روز کاری 30.000 تومان
14 طراحی قالب پست اینستاگرام ( 9 تایی ) 3 روز کاری 250.000 تومان
15 طراحی بنر تلگرام ( ثابت ) 3 روز کاری 50.000 تومان