ردیف شرح خدمات زمان تحویل تعرفه
1 سفارش تیزر معرفی خدمات شرکت بیشتر از 5 دقیقه ۶ تا ۸ روز کاری 3.500.000 تومان
2 سفارش تیزر معرفی خدمات شرکت 60 ثانیه ای ۷ تا ۸ روز کاری 2.500.000 تومان
3 سفارش تیزر معرفی خدمات شرکت 30 ثانیه ای ۸ تا ۸ روز کاری 1.250.000 تومان
4 سفارش تیزر استوری موشن اینستاگرام ۴ تا ۶ روز کاری 750.000 تومان
5 سفارش تیزر استوری اینستاگرام معرفی وبسایت ۴ تا ۶ روز کاری 750.000 تومان
6 سفارش تیزر استوری اینستاگرام معرفی پیج ۴ تا ۶ روز کاری 750.000 تومان
7 سفارش تیزر استوری اینستاگرام معرفی فروشگاه ۴ تا ۶ روز کاری 750.000 تومان
8 سفارش تیزر استوری اینستاگرام معرفی کنسرت ۴ تا ۶ روز کاری 750.000 تومان
9 سفارش تیزر استوری اینستاگرام معرفی فیلم ۴ تا ۶ روز کاری 750.000 تومان
10 سفارش تیزر استوری اینستاگرام معرفی تئاتر ۴ تا ۶ روز کاری 750.000 تومان
11 سفارش قالب ویدیویی اینستاگرام ۳ تا ۵ روز کاری 200.000 تومان
12 طراحی استوری متحرک اینستاگرام ( هر ثانیه ) ۳ تا ۵ روز کاری 10.000 تومان
13 طراحی پست متحرک اینستاگرام ( هر ثانیه ) ۳ تا ۵ روز کاری 15.000 تومان
14 سفارش طراحی گیف ۲ تا ۴ روز کاری 150.000 تومان
15 سفارش طراحی گیف اینستاگرام ۲ تا ۳ روز کاری 150.000 تومان
16 سفارش طراحی گیف تلگرام ۲ تا ۳ روز کاری 150.000 تومان
17 سفارش طراحی گیف وبسایت ۲ تا ۳ روز کاری 150.000 تومان
18 سفارش تیزر معرفی خدمات شرکت 15 ثانیه ای ۹ تا ۸ روز کاری 750.000 تومان
19 سفارش لوگو موشن سه بعدی ۱۰ تا ۸ روز کاری 500.000 تومان
20 سفارش لوگو موشن دو بعدی ۱۱ تا ۸ روز کاری 350.000 تومان
21 سفارش ساخت اکولایزر موزیک بدون متن آهنگ ۲ تا ۴ روز کاری 350.000 تومان
22 سفارش ساخت اکولایزر موزیک با متن آهنگ ۳ تا ۵ روز کاری 400.000 تومان
23 سفارش ساخت اکولایزر موزیک به همراه متن ترانه ۴ تا ۶ روز کاری 600.000 تومان
24 سفارش ساخت اکولایزر موزیک بدون متن ترانه ۲ تا ۳ روز کاری 400.000 تومان