ردیف شرح خدمات پلن یک پلن دو پلن سه پلن چهار
1 4K استفاده از دوربين سينمايي دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد
2 استفاده از گوينده صدا آشنا دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد
3 استفاده از موشن گرافيك دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد
4 استفاده از تجهيزات حركتي فيلمبرداري دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد
5 استفاده از تجهيزات نورپردازي دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد
6 استفاده از موزيك آرشيوي دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد
7 استفاده از دو دوربين همزمان دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد
8 ساخت آرم استيشن براي بخش بندي موضوعات دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد
9 رعايت ضوابط پخش تلويزيوني دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد
10 ساخت كليپ خلاصه شده دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد
11 تصويربرداري هوايي دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد
12 تهيه سناريو و كارگرداني حرفه اي دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد
13 صدابرداري حرفه اي سر صحنه دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد
14 فرمت خروجی 4k 4k Full HD Full HD
15 تايم خروجي نهايي ماكزيمم 20 دقيقه ماكزيمم 15 دقيقه ماكزيمم 10 دقيقه ماكزيمم 8 دقيقه
16 زمان توليد 45 روز کاری 30 روز کاری 20 روز کاری 10 روز کاری
هزینه اجرا و تولید تیزر 11.000.000 تومان 8.500.000 تومان 6.000.000 تومان 4.500.000 تومان