گزینه پیشنهای ما

ردیف شرح خدمات پلن ویژه پلن طلائی پلن نقره ای پلن برنزی
1 استفاده از دوربين سينمايي (نام دوربین) Canon 5D Canon 5D Sony A7 Sony A7
2 تهیه سناریو و كارگردانی حرفه ای دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد
3 استفاده از تجهیزات نورپردازی دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد
4 استفاده از دو دوربین همزمان دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد
5 استفاده از تجهیزات حركتی فیلمبرداری دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد
6 استفاده از لنزهای مختلف بسته به نوع کار دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد
7 استفاده از هلی شات (تصویر برداری هوایی) دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد
8 استفاده از ابزار فیلمبرداری گیمبال دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد
9 استفاده از ابزار فیلمبرداری گوپرو دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد
10 ساخت آرم استیشن برای بخش بندی موضوعات دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد
11 استفاده از گوینده صدا آشنا دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد سایر گویندگان
12 استفاده از موشن گرافیك دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد
13 صدابرداری حرفه ای سر صحنه دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد
14 تدوین تخصصی و اصلاح رنگ دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد
15 استفاده از هنرور و بازیگر سفارشی دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد
16 ساخت كلیپ خلاصه شده دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد
17 انجام دکور سازی و طراحی صحنه سفارشی دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد
18 رعایت ضوابط پخش تلویزیونی دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد
19 مدت زمان فیلمبرداری 1روز 1روز 1روز 1روز
20 کیفیت، ابعاد تصویر و فرمت خروجی Full HD Full HD 4k 4k
21 ماکزیمم زمان تیزر 4 دقیقه 4 دقیقه 4 دقیقه 4 دقیقه
22 مدت زمان ساخت و تحویل کار 20 الی 39 روز کاری 14 الی 30 روز کاری 7 الی 14 روز کاری 5 الی 7 روز کاری
هزینه اجرا و تولید تیزر 38.000.000 تومان 16.00.000 تومان 9.000.000 تومان 4.000.000 تومان

گزینه اقتصادی

ردیف شرح خدمات پلن ویژه پلن طلائی پلن نقره ای پلن برنزی
1 تدوین تخصصی و اصلاح رنگ دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد
2 استفاده از تجهیزات نورپردازی تخصصی دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد
3 استفاده از گوینده دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد
4 استفاده از ابزار فیلمبرداری گیمبال دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد
5 استفاده از لنزهای مختلف بسته به نوع کار دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد
6 استفاده از هلی شات (تصویر برداری هوایی) دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد
7 صدابرداری حرفه ای سر صحنه دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد
8 ساخت كلیپ خلاصه شده دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد
9 ساخت لوگو موشن دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد
10 ساخت آرم استیشن برای بخش بندی موضوعات دارای این ویژگی می باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد دارای این ویژگی نمی باشد
11 مدت زمان فیلمبرداری 1روز 1روز 1روز 1روز
12 کیفیت، ابعاد تصویر و فرمت خروجی Full HD Full HD 4k 4k
13 ماکزیمم زمان تیزر 10 دقیقه 5 دقیقه 3 دقیقه 2 دقیقه
14 مدت زمان ساخت و تحویل کار 20 الی 39 روز کاری 14 الی 30 روز کاری 7 الی 14 روز کاری 5 الی 7 روز کاری
هزینه اجرا و تولید تیزر 6.000.000 تومان 4.200.000 تومان 3.000.000 تومان 2.500.000 تومان