ردیف شرح خدمات همراه اول ایرانسل رایتل
1 ارسال پیامک انبوه به اعزای هر پیام از 1 الی 100 عدد 165ريال 180ريال 180ريال
2 ارسال پیامک انبوه به اعزای هر پیام از 1 الی 500 عدد 145ريال 160ريال 160ريال
3 ارسال پیامک انبوه به اعزای هر پیام از 1 الی 1000 عدد 135ريال 145ريال 145ريال
4 ارسال پیامک انبوه به اعزای هر پیام از 1 الی 10000 عدد 120ريال 135ريال 135ريال
5 ارسال پیامک انبوه به اعزای هر پیام از 1 الی 100000 عدد 110ريال 120ريال 130ريال
6 ارسال پیامک انبوه به اعزای هر پیام از 100000 عدد به بالا تماس تماس تماس