ردیف شرح خدمات زمان تحویل تعرفه
1 سفارش طراحی گیف ۲ تا ۴ روز کاری 150.000 تومان
2 سفارش طراحی گیف اینستاگرام ۲ تا ۳ روز کاری 150.000 تومان
3 سفارش طراحی گیف تلگرام ۲ تا ۳ روز کاری 150.000 تومان
4 سفارش طراحی گیف وبسایت ۲ تا ۳ روز کاری 150.000 تومان
5 سفارش ساخت قالب اکولایزر برای پیج های موسیقی ۴ تا ۶ روز کاری 600.000 تومان
6 سفارش ساخت اکولایزر موزیک به همراه متن ترانه ۴ تا ۶ روز کاری 300.000 تومان
7 سفارش ساخت اکولایزر موزیک بدون متن ترانه ۲ تا ۳ روز کاری 150.000 تومان
8 سفارش لوگو موشن سه بعدی ۴ تا ۷ روز کاری 1.000.000 تومان
9 سفارش لوگو موشن دو بعدی ۳ تا ۵ روز کاری 750.000 تومان
10 سفارش تیزر معرفی اپلیکیشن بیشتر از یک دقیقه تماس با شما حداکثر 2 روز کاری تماس میگیریم !
11 سفارش تیزر معرفی اپلیکیشن 15 ثانیه ای ۳ تا ۵ روز کاری 1.200.000 تومان
12 سفارش تیزر معرفی اپلیکیشن 30 ثانیه ای ۴ تا ۶ روز کاری 1.800.000 تومان
13 سفارش تیزر معرفی اپلیکیشن 60 ثانیه ای ۵ تا ۷ روز کاری 2.000.000 تومان
14 سفارش تیزر معرفی وبسایت بیشتر از یک دقیقه تماس با شما حداکثر 2 روز کاری تماس میگیریم !
15 سفارش تیزر معرفی وبسایت 15 ثانیه ای ۳ تا ۵ روز کاری 1.200.000 تومان
16 سفارش تیزر معرفی وبسایت 30 ثانیه ای ۴ تا ۶ روز کاری 1.800.000 تومان
17 سفارش تیزر معرفی وبسایت 60 ثانیه ای ۵ تا ۷ روز کاری 2.000.000 تومان
18 سفارش تیزر اینفوگرافیک تماس با شما حداکثر 2 روز کاری تماس میگیریم !
19 سفارش تدوین ویدیوهای سمینار تماس با شما حداکثر 2 روز کاری تماس میگیریم !
20 سفارش تدوین ویدیو جشن تماس با شما حداکثر 2 روز کاری تماس میگیریم !
21 سفارش تدوین ویدیو معرفی محصول تماس با شما حداکثر 2 روز کاری تماس میگیریم !
22 سفارش موزیک ویدیو تماس با شما حداکثر 2 روز کاری تماس میگیریم !
23 سفارش گویندگی تماس با شما حداکثر 2 روز کاری تماس میگیریم !
24 سفارش تیزر استوری موشن اینستاگرام ۴ تا ۶ روز کاری 750,000 تومان
25 سفارش تیزر استوری اینستاگرام معرفی وبسایت ۴ تا ۶ روز کاری 750,000 تومان
26 سفارش تیزر استوری اینستاگرام معرفی پیج ۴ تا ۶ روز کاری 750,000 تومان
27 سفارش تیزر استوری اینستاگرام معرفی فروشگاه ۴ تا ۶ روز کاری 750,000 تومان
28 سفارش قالب ویدیویی اینستاگرام ۳ تا ۵ روز کاری 200,000 تومان
29 سفارش تیزر گالری عکس بیشتر از یک دقیقه تماس با شما حداکثر 2 روز کاری تماس میگیریم !
30 سفارش تیزر گالری عکس 15 ثانیه ای ۳ تا ۵ روز کاری 400,000 تومان
31 سفارش تیزر گالری عکس 30 ثانیه ای ۴ تا ۶ روز کاری 600,000 تومان
32 سفارش تیزر گالری عکس 60 ثانیه ای ۵ تا ۷ روز کاری 800,000 تومان
33 ساخت اتوران اختصاصی 10 تا 15 روز کاری 2.000.000 تومان